Aktywna Integracja


 

gfx/files/82fc6f86c57abdc594222df9c8d85bf1.gif

W ramach projektu systemowego „Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność” w miesiącu maju 2013 rozpoczęły się kursy przyuczające do zawodu.  W trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym uczestnikom projektu została wytyczona ścieżka kariery zawodowej w tym  udział w następujących kursach:

 • Wykańczanie wnętrz dla maksymalnie 6 uczestników.
 • Obsługa maszyn sprzątających dla maksymalnie 1 uczestnika.
 • Kasjer, sprzedawca z kasą fiskalną i minimum sanitarnym dla maksymalnie 11    uczestników.
 • Opiekun do dziecka dla maksymalnie 3 uczestników.
 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych dla maksymalnie 10 uczestników.
 • Kucharz – mała gastronomia z kasą fiskalną i minimum sanitarnym dla maksymalnie 6 uczestników.
 • Pracownik biurowy (administracja, księgowość, kadry i płace) dla maksymalnie 11 uczestników.
 • Pracownik magazynu (operator wózka jezdniowego, kasy fiskalnej oraz programów magazynowych) dla maksymalnie 9 uczestników.
 • Ochrona osób i mienia bez licencji dla maksymalnie 2 uczestników.
 • Ochrona osób i mienia z licencją I stopnia dla maksymalnie 4 uczestników.
 • Kosmetyka dla maksymalnie 1 uczestnika.
 • Stylizacja paznokci dla maksymalnie 3 uczestników.
 • Grafika komputerowa dla maksymalnie 1 uczestnika.
 • Prawo jazdy kategoria C dla maksymalnie 2 uczestników.

Uczestnicy kursów przyuczających do zawodu oprócz części teoretycznej mają zapewnioną praktykę w ilości dostosowanej do programu szkolenia. Kursy kończą się egzaminami a uczestnicy otrzymują zaświadczenia i certyfikaty, które zwiększają ich możliwości na rynku pracy.

 

gfx/files/82fc6f86c57abdc594222df9c8d85bf1.gif

W ramach projektu systemowego „Moda na sukces-czyli kroki w samodzielność” w miesiącu czerwcu grupa osób niepełnosprawnych intelektualnie będzie brała udział w wyjeździe szkoleniowym.

W trakcie szkolenia osoby będą brały udział w warsztatach w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych w szczególności: w zakresie treningu umiejętności interpersonalnych, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji, wzrostu wiary we własne możliwości, określenia poziomu samooceny i samoakceptacji, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, umiejętności poruszania się na otwartym rynku pracy, nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Dodatkowo każdy z uczestników po indywidulanych spotkaniach z doradcą zawodowym będzie miał opracowany indywidualnego plan działania oraz określone predyspozycje zawodowe w tym wytyczoną ścieżkę rozwoju. Dla utrzymania zdrowia osób niepełnosprawnych na optymalnym poziomie zaproponowane zostaną uczestnikom zabiegi rehabilitacyjne. Wyjazd będzie trwał 7 dni i przeprowadzony zostanie w Ośrodku w Szczyrku.

 

gfx/files/82fc6f86c57abdc594222df9c8d85bf1.gif

 

Kurs prawa jazdy

 

We wrześniu br. rozpoczął się kurs prawa jazdy dla młodzieży w wieku 17-25 lat. Adresatami kursu są 43 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej (w tym  wychowankowie rodzin zastępczych). Kurs odbywa się w Ośrodku Szkoleń Zawodowych ,,DIAGNO-TEST” w Mysłowicach. Szkolenie składa się z trzech etapów tj. części teoretycznej, praktycznej oraz pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych. Planowana data zakończenia to 13 grudnia 2013, natomiast do 15.12.2013 kursanci mają mieć wyznaczony egzamin państwowy w zakresie teoretycznym i praktycznym.

gfx/files/82fc6f86c57abdc594222df9c8d85bf1.gif

 

Szkolenia wyjazdowe z zakresu reintegracji społecznej i indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną

 

Ponad 40 osób z niepełnosprawnością fizyczną wzięło udział w dwóch szkoleniach wyjazdowych z zakresu reintegracji społecznej i indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami rehabilitacji zdrowotnej dla osób niepełnosprawnych. Szkolenie odbywało się w Ustroniu w dniach od 17 do 30 czerwca oraz od 16 do 29 września br. Szkolenie to miało charakter integracyjny, edukacyjny, aktywizacyjny. Realizatorem zadań było Centrum Szkolenia Kursowego i Doradztwa „Oświata” z Katowic.

 

gfx/files/82fc6f86c57abdc594222df9c8d85bf1.gif

Szkolenia wyjazdowe z zakresu reintegracji społecznej i indywidualnego doradztwa zawodowego dla osób z niepełnosprawnością psychiczną

 

Grupa 16 osób z niepełnosprawnością psychiczną r. wzięło udział w dwóch szkoleniach wyjazdowych z zakresu reintegracji społecznej i indywidualnego doradztwa zawodowego z elementami rehabilitacji zdrowotnej w dniach od 10 do 16 czerwca oraz od 20 do 26 września br.  Szkolenie odbywało się w Szczyrku w CKiR Orle Gniazdo. Miało ono charakter integracyjny, edukacyjny oraz aktywizacyjny. Realizatorem zadań było Europejskie Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego z Warszawy.

 

 

gfx/files/82fc6f86c57abdc594222df9c8d85bf1.gif

Zajęcia warsztatowe z dziedziny rozwoju osobistego i kompetencji społecznych

 

W dniu 28 sierpnia 2013 r. rozpoczęły się  dodatkowe zajęcia warsztatowe z dziedziny rozwoju osobistego i kompetencji społecznych z elementami stylizacji i wizażu oraz indywidualnego doradztwa zawodowego. Jego adresatami była 15 osobowa grupa bezrobotnych. Podczas warsztatów uczestnicy nabywali wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji, uczyli się jak uwierzyć we własne możliwości. Istotnym elementem zajęć były także ćwiczenia z kształtowania aktywnej postawy w zakresie poruszania się po współczesnym rynku pracy. Wykonawcą ww. zadania jest Centrum Kształcenia Zawodowego w Sosnowcu.

 

gfx/files/82fc6f86c57abdc594222df9c8d85bf1.gif

Szkoleniu wyjazdowym z zakresu komunikacji interpersonalnej dla wychowanków rodzin zastępczych

 

Niepełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych wraz z rodzicami zastępczymi bądź opiekunami prawnymi w dniach 13 do 15 września 2013 r. uczestniczyli
w szkoleniu wyjazdowym z zakresu komunikacji interpersonalnej. Zajęcia miały charakter warsztatowy, interaktywny, prowadzone były przez psychologów w formie ćwiczeń indywidualnych i grupowych z zakresu komunikacji interpersonalnej
i treningu asertywności. Kolejnym elementem wsparcia dla młodzieży i ich opiekunów było szkolenie stacjonarne pogłębiające wcześniej omawianą tematykę. Sześciogodzinny warsztat odbył się 2 września. Wykonawcą obu modułów było Centrum Rozwoju Twojego Biznesu z Będzina.

gfx/files/82fc6f86c57abdc594222df9c8d85bf1.gif

 

Szkoła dla rodziców

 

W dniu 10 września 2013 r. rozpoczęły się zajęcia „Szkoły dla Rodziców” dla uczestników projektu systemowego pozostających pod opieką asystenta rodziny. Udział w warsztatach ma za zadanie nabycie umiejętności wychowawczych w tym m.in.:

a. umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania,

b. nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem, akceptacja dziecka,

c. modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych form przemocy, normy, zasady i wymagania w wychowaniu, problem kar w wychowaniu,

d. rozpoznawania, wyrażania i akceptowania uczuć a także radzenia sobie z nimi,

e. pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie, swoich możliwości
i zdolności a także wzrostu zaufania i szacunku.

Zajęcia trwają do 27 września 2013 r.