Zajęcia z pełnoletnimi wychowankami


belka systemowa.gif

Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zawarta umowa z Centrum Psychoterapii i Promocji Zdrowia „Lotos” z siedzibą w Siemianowicach Śląskich dotyczyła prowadzenia zajęć w celu pogłębienia wiedzy z zakresu

profilaktyki uzależnień dla młodzieży (16 osób) pochodzącej z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.W ramach umowy zrealizowano:

                - cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w formie warsztatów, które zakończyły się 30.10.2009r.

- indywidualne wsparcie psychoterapeutyczne, zakończyło się 04.12.2009r,

- 3-dniowy wyjazd szkoleniowy, który odbył się w dniach od 04-06.12.2009r.

 

PB270590-minipx.jpg

PB270569-minipx.jpg

PB270567-minipx.jpg

PB280596-minipx.jpg