Klub dla Mieszkańców


 

Belka efs mała.jpg

 

 Spotkania opłatkowe w PAL


W dniach 11.12.2017 r. – 14.12.2017 r. odbyły się spotkania opłatkowe dla uczestników Programów Aktywności Lokalnej „Pogoń”, „Centrum”, „Wawel” i „Milowice” i osób z ich otoczenia.  Programy realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkania rozpoczęły się od złożenia życzeń z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i wspólnego kolędowania. Na stole nie zabrakło wigilijnych potraw, przygotowanych również przez uczestników PAL: czerwonego barszczu z pasztecikami, śledzi i ciasta. Celem spotkań była integracja środowiska lokalnego, kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz symboliczne przełamanie barier społecznych i poczucia osamotnienia. Życzymy wszystkim uczestnikom i partnerom Programów Aktywności Lokalnej spokojnych, rodzinnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku 2018.

20171214_115801-minipx.jpg20171214_133552-minipx.jpg20171214_115846-minipx.jpg

 


 

Gadu Gadu z Mikołajem


W dniu 04.12.2017 r. w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu odbyła się zabawa Mikołajkowa dla dzieci stanowiących otoczenie uczestników Programów Aktywności Lokalnych realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizatorzy przygotowali dla nich wiele niespodzianek: warsztaty tańca Break Dance, zabawy ruchowe i konkursy oraz poczęstunek. Dzieci nie tylko poznały tradycję związaną ze Świętym Mikołajem,  ale przede wszystkim spotkały się z nim osobiście. Każde dziecko mogło porozmawiać ze Świętym Mikołajem, opowiedzieć mu o swoich marzeniach oraz zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Tego magicznego wieczoru każde dziecko otrzymało od Świętego Mikołaja upominek. Rozdano także dzieciom nagrody za konkursy, w tym na najładniejszy strój mikołajkowy oraz taniec. Dzieci przygotowały również niespodziankę dla Świętego Mikołaja: zaprezentowały swoje talenty muzyczne, recytatorskie i taneczne. Celem spotkania była integracja środowiska lokalnego oraz pielęgnowanie tradycji.
Dziękujemy wszystkim współorganizatorom i partnerom: Panu Michałowi Góralowi Dyrektorowi Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury w Sosnowcu, Panu Michałowi Batog właścicielowi Pączkarni Tradycyjnej „Dobrze Nadziane”, Panu Tomaszowi Molus Menagerowi Pizzerii „Dominium” w Sosnowcu, Panu Janowi Kulig Właścicielowi Restauracji MC Donald  oraz pracownikom Fundacji Młodzież. p
l


DSC02062-minipx.jpgDSC02080-minipx.jpgDSC02088-minipx.jpgDSC02076-minipx.jpg


Pracownik socjalny czyta dzieciom

II edycja akcji „Pracownik socjalny czyta dzieciom” dobiega końca. W tym roku akcja skierowana jest do dzieci ze szkół i przedszkoli zlokalizowanych w dzielnicy „Pogoń” i dotyczy m.in. opieki nad zwierzętami domowymi. Każde ze spotkań składa się z dwóch części: rozmowy pracownika socjalnego z dziećmi i czytaniu przez niego wybranych fragmentów bajek obywatelskich oraz warsztatów przeprowadzanych przez wolontariuszy Stowarzyszenia Opieki nad Zwierzętami Nadzieja na Dom. Ogromnym walorem edukacyjnym w tej edycji jest udział wolontariuszy ze Stowarzyszenia wraz ze swoimi podopiecznymi – zwierzętami które na co dzień „pracują” w trakcie zajęć terapeutycznych. Dzieci mają możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem, uczą się jak dbać o jego zdrowie i potrzeby. W trakcie zajęć dzieci zdobywają kompetencje w zakresie postaw obywatelskich, uczą się relacji międzyludzkich, szacunku i wrażliwości na potrzeby innych.
Tegoroczna edycja cieszy się ogromnym powodzeniem. Szkoły i przedszkola chętnie przyłączyły się do akcji, wyrażając chęć dalszej współpracy.
Finał akcji odbędzie się w poniedziałek 18.12.2017r. o godzinie 1600 w Klubie dla Mieszkańców dzielnicy „Pogoń”, przy ul. Lwowskiej 9b/4. Dzieci i młodzież z dzielnicy serdecznie zapraszamy do wspólnego udziału w tym wydarzeniu.
Program Aktywności Lokalnej „Pogoń”  realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.


20171106_110844-minipx.jpgzdjecieee-minipx.jpg


Listopad w Klubie dla Mieszkańców "Pogoń"

 

Listopad w Klubie dla Mieszkańców „Pogoń” był bogaty w wydarzenia. Seniorzy wzięli udział w zajęciach edukacyjnych z zakresu skutecznej komunikacji oraz budowania pozytywnych relacji społecznych, co już owocuje sprawniejszym przepływem informacji oraz większą życzliwością w grupie. Uczestniczka projektu podzieliła się z seniorami swoją wiedzą i umiejętnościami nabytymi podczas kursu wykonywania kompozycji florystycznych przeprowadzając w klubie warsztaty tworzenia dekoracji jesiennych i świątecznych. Seniorzy zakończyli miesiąc przygotowanym samodzielnie „Andrzejkowym” spotkaniem połączonym z koncertem zespołu „Silver Dance”. W Klubie także dzieci tworzą silnie zintegrowaną grupę. Podczas zajęć w dużej mierze czas poświęcany jest edukacji - odrabianiu lekcji, nauce czytania oraz kwizom naukowym. Odbywały się spotkania integracyjne, jak „Dzień Pluszowego Misia” czy spotkanie „Andrzejkowe”.

 

Program Aktywności Lokalnej „Pogoń” realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

20171113_090903-minipx.jpg20171122_113925-minipx.jpg20171128_133220-minipx.jpgkorekt-minipx.jpg20171113_165000-minipx.jpgJdhdjdjdd-minipx.jpg20171127_165951-minipx.jpg

 


 

Warsztaty dla mieszkańców „Działa-my lokalnie”

W ramach działalności sosnowieckich Programów Aktywności Lokalnej w okresie od 28.08.2017 r. do 31.10.2017 r. odbył się cykl zajęć edukacyjno-integracyjnych pn. „Działa-my lokalnie”. Warsztaty skierowane były do mieszkańców i miały na celu m.in. przedstawienie różnych form aktywizacji społecznej, wzrost poczucia przynależności do społeczności lokalnej oraz rozwijanie potencjału do podejmowania działań i rozwiazywania problemów występujących w miejscu zamieszkania. Spotkania poprowadzone zostały przez specjalistów z katowickiego Stowarzyszenia Fabryka Inicjatyw Lokalnych, którzy są praktykami i na co dzień rozbudzają potencjał do działania wśród społeczności lokalnych. W każdej z dzielnic: „Milowice”, „Pogoń”, „Wawel”, „Centrum” objętych Programem Aktywności Lokalnej odbyło się pięć spotkań, w ramach których poruszano tematykę związaną z formowaniem się grup w ramach społeczności, partnerstwach przy podejmowaniu inicjatyw obywatelskich, a także identyfikacji problemów i tworzeniu pewnego rodzaju diagnozy własnej społeczności lokalnej przez jej mieszkańców. Warsztaty zakończyły się projektami stworzonymi przez samych uczestników - członków społeczności lokalnych. W związku z tym, że każda dzielnica różni się od siebie, a mieszkańcy zmagają się z odmiennymi problemami, inicjatywy uczestników spotkań są różnorakie:
-„Milowice”: W spotkaniach wzięli udział mieszkańcy dzielnicy oraz partnerzy PAL (przedstawiciele Policji i Administracji Domów Mieszkalnych). Efektem prowadzonych zajęć jest zorganizowanie Barbórki przy szerokim udziale partnerów lokalnych na terenie parafii pw. Św. Brata Alberta w Sosnowcu. Uroczystości będzie towarzyszyć wystawa pamiątek górniczych. Celem inicjatywy jest pielęgnowanie tradycji związanej z górnictwem oraz integracja społeczności lokalnej.
- „Pogoń”: W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy, wśród nich liderzy społeczni. Zajęcia skupiały się w obszarze problemów występujących przy ul. Lwowskiej oraz przywiązania i odpowiedzialności za  „Klub dla Mieszkańców Pogoń”. Uczestnicy nabyli wiedzę jak tworzyć małe projekty, a pierwszym z nich będzie pomalowanie Klubu, do którego uczęszcza wielu z nich.
-„Wawel”: W spotkaniach uczestniczyli przede wszystkim mieszkańcy, członkowie Rady Dzielnicy Niwka i przedstawiciele Stowarzyszenia Aktywny Senior. Mieszkańcy wspominali miejsca w dzielnicy  uznane za historyczne, a obecnie zaniedbane i niedostępne. Efektem prowadzonych zajęć było zorganizowanie spaceru historycznym szlakiem z przewodnikiem - Panem Stanisławem Czekalskim do Trójkąta Trzech Cesarzy - miejsca styku różnych kultur. Efektem warsztatów było zachęcenie mieszkańców do poznania i pielęgnowania historii regionu.
- „Centrum”: W spotkaniach uczestniczyli członkowie grupy samopomocowej i osoby z ich otoczenia oraz mieszkańcy śródmieścia. Uczestnicy spotkań poznali zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i fundacji. Zwieńczeniem cyklu zajęć była wizyta studyjna w Fundacji „Młodzież kropka pl” i rozmowa z jej założycielkami. Uczestnicy zajęć podnieśli swoją wiedzę na temat podmiotów ekonomii społecznej, a przede wszystkim motywację do własnego rozwoju.
Udział w warsztatach przyczynił się do wzrostu motywacji prospołecznej mieszkańców, poczucia przynależności do społeczności lokalnej oraz potencjału do podejmowania działań w miejscu zamieszkania.
Programy Aktywności Lokalnej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

20170901_163818-minipx.jpgDSC01686-minipx.jpg20171010_153155-minipx.jpg

 


 

Wyjście edukacyjno-integracyjne dla mieszkańców Milowic i Pogoni do Teatru Rozrywki w Chorzowie

Listopad w Klubach dla Mieszkańców Milowic  i Pogoni rozpoczął się pod znakiem kultury. W sobotę 4 listopada w Teatrze Rozrywki w Chorzowie uczestnicy Programów Aktywności Lokalnej obejrzeli spektakl teatralny „Producenci”. Chorzowski teatr od lat słynie z niebanalnych i niejednoznacznych przedstawień, w których wykorzystuje się  różne formy wyrazu artystycznego, a całości dopełnia znakomita gra aktorska. I tym razem uczestnicy PAL mieli okazję obejrzeć spektakl pełen absurdu i przerysowanej rzeczywistości, a jednocześnie niosący przesłanie, że najważniejsze w życiu są relacje międzyludzkie. Uczestnictwo w kulturze zbliża do siebie ludzi, a odkrywanie podobnych emocji umacnia łączące ich więzi.  Pracując ze społecznością lokalną budujemy poczucie wspólnoty i więzi z innymi, co jest niezbędnym warunkiem powodzenia działań animacyjnych. 16 listopada odbędzie się kolejne spotkanie, na którym podsumujemy podejmowane wspólne działania na rzecz dzielnicy „Pogoń” i „Milowice”. Programy Aktywności Lokalnej realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego: „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

teatr rozrywki-minipx.jpg

 


 

Wernisaż prac plastycznych uczestników warsztatów technik artystycznych i rękodzieła w ramach PAL

W dniu 23 października w Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Gospodarczej 32 w Sosnowcu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac wykonanych przez uczestników zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła. Zajęcia prowadzone były pod kierunkiem animatora działań plastycznych Pani Katarzyny Zając w ramach Programów Aktywności Lokalnej  „Pogoń”, „Centrum”, „Wawel” i „Milowice”. Podczas zajęć wykorzystano różnorodność technik plastycznych m.in.: malarstwo na szkle i drewnie, decoupage, filcowanie, papieroplastykę. Udział w zajęciach pozwolił uczestnikom rozwinąć wrażliwość estetyczną, podnieść motywację do rozwoju osobistego i wiarę we własne możliwości. Kunszt wykonania, pomysłowość oraz niezwykła wyobraźnia uczestników zostały docenione przez licznie zgromadzonych gości. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili Pan Wilhelm Zych Przewodniczący Rady Miasta Sosnowca oraz Pan prof. Marek Barański Doradca Prezydenta Miasta Sosnowca, którzy gratulowali wszystkim twórcom oraz życzyli dalszych sukcesów w poszukiwaniu nowych środków wyrazu. W wystąpieniach podkreślano wagę wspólnych działań prowadzonych w ramach Programów Aktywności Lokalnej, zarówno w wymiarze jednostkowym jak i społecznym. Miłym akcentem  na zakończenie części oficjalnej było wręczenie dyplomów dla uczestników zajęć zgromadzonych na wystawie.
Serdecznie dziękujemy współorganizatorom wystawy – Pani Monice Kozłowskiej Kierownik Filii Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z pracownikami za pomoc i zaangażowanie w jej przygotowanie. Wystawę będzie można oglądać  do 18 listopada. Serdecznie zapraszamy!
Programy Aktywności Lokalnej realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

DSC01725-minipx.jpgDSC01739-minipx.jpg

DSC01755-minipx.jpgDSC01740-minipx.jpg

DSC01722-minipx.jpgDSC01724-minipx.jpg

 


 

Seniorzy na wieczorze z muzyki kameralnej w NOSPR w Katowicach

Wieczór 14-go października seniorzy z Klubu dla Mieszkańców „Pogoń” i „Milowice” działających w ramach Programów Aktywności Lokalnej spędzili w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia (NOSPR) w Katowicach na koncercie muzyki kameralnej otwierającym cykl przeglądu twórczości muzyków rosyjskich: „Kolory Rosji”. Występ Kwartetu Śląskiego był niezwykle emocjonalny i zdecydowanie przeczył tradycyjnemu poglądowi, że muzyka poważna to muzyka nudna i mało ekspresyjna. Uczestnicy mieli okazję się przekonać, że klasyczne utwory są niesamowicie żywiołowe i niejednoznaczne. Trzeba też wspomnieć o zadziwiającej architekturze gmachu NOSPR-u, otwartych przestrzeniach oraz otoczeniu, które adaptując postindustrialny krajobraz dziś stanowi zwartą i wartą obejrzenia całość. Ten przykład doskonałego wykorzystania dziedzictwa post przemysłowego był też przyczynkiem do dyskusji na temat naszych lokalnych tradycji industrialnych i ich znaczenia w codziennym życiu  społeczności. Dla wielu uczestnictwo w koncercie muzyki poważnej było debiutem. Warto na zakończenie podkreślić, że wyjście do sali koncertowej było inicjatywąseniorów. Programy Aktywności Lokalnej realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

nospr-minipx.jpg20171014_173739-minipx.jpg


 

Wystawa prac plastycznych

W dniu 23 października 2017 roku o godzinie 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sosnowcu przy ulicy Gospodarczej 32 (pawilon) odbędzie się wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczestników Programów Aktywności Lokalnej „Pogoń”, „Milowice”, „Wawel” oraz „Centrum” i osoby z ich otoczenia pod kierunkiem Pani Katarzyny Zając animatorki działań plastycznych. Wystawa jest efektem wielomiesięcznej pracy uczestników zajęć artystycznych z technik plastycznych i rękodzieła, podczas których wykonali „małe arcydzieła” różnymi technikami plastycznymi: decoupage, malowanie na szkle, prace z filcu czy papieru. Wystawę można oglądać do 18.11.2017 r. w godzinach pracy Biblioteki – serdecznie zapraszamy! Wstęp wolny!
Programy Aktywności Lokalnej realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.  


Plakat A4-1.jpg


Aktywne powitanie jesieni w Klubach dla Mieszkańców „Pogoń” i „Milowice”

Tej jesieni seniorzy z „Pogoni” i „Milowic” stanowiący otoczenie uczestników Programów Aktywności Lokalnej podjęli inicjatywę wspólnych spotkań i wyjazdów integracyjno-edukacyjnych. Pierwszym z nich był wyjazd do Pieskowej Skały, zwiedzanie renesansowego Zamku i wystaw tematycznych pt.: „Przemiany stylowe w dziejach sztuki europejskiej” i „Historia Pieskowej Skały”. Spacer  do „Maczugi Herkulesa” oraz malowniczym czarnym szlakiem wokół Zamku, gdzie znajduje się mogiła Powstańców Styczniowych był okazją do rozmów na temat tradycji i pielęgnowania historii oraz przekazywania jej młodemu pokoleniu. Kolejnym punktem wyjazdu był malowniczy kościół na wodzie pod wezwaniem św. Józefa w Ojcowie.  Na zakończenie - mimo jesiennego chłodu, ale za to w ciepłej atmosferze – seniorzy przygotowali grillowy poczęstunek. Spotkanie w dniu 29.09.2017 r. poświęcone było ofercie kulturalnej regionu. Seniorzy zaplanowali kolejny „jesienny przystanek” - koncert kameralny w NOSPR w Katowicach. Zaangażowanie i energia seniorów  pokazują, że „złota jesień życia” może być pełna kolorów, radości i aktywnego działania.

 

noooota-minipx.jpgnotka-minipx.jpgnotatka-minipx.jpg

 


 

 

Letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży

Wakacje to czas odpoczynku i zabawy, ale również nauki, o czym przekonały się dzieci stanowiące otoczenie uczestników Programów Aktywności Lokalnej „Milowice”, „Pogoń”, „Centrum” i „Wawel” biorące udział w okresie od 20.07.2017 r. do 31.08.2017 r. w zajęciach integracyjno-edukacyjnych pn. ”Letnie warsztaty dla dzieci i młodzieży” prowadzonych przez Fundację Młodzież.pl w Sosnowcu, ul. Sienkiewicza 6. W trakcie zajęć dzieci wykonywały prace plastyczne, szkatułki na drobiazgi, łapacze snów, bransoletki oraz szyły zabawne maskotki ze skarpetek. Nie zabrakło zabaw ruchowych i rozgrywek przy grach planszowych. Największą radość sprawiała jednak wszystkim praca długopisami 3 D, dzięki którym można było wyczarować różowe okulary, żółty rower czy kolorowego motyla. W trakcie wizyty w pokoju zagadek Let Me Out dzieci dowiedziały się jak ważne jest współdziałanie, pomaganie sobie i  współpraca. Zwieńczeniem wakacyjnego projektu Fundacji była wystawa wykonanych podczas zajęć prac, którymi uczestnicy zajęć mogli się pochwalić przed bliskimi i przyjaciółmi. Dziękujemy pracownikom Fundacji Młodzież.pl za współpracę, a dzieciom życzymy udanego powrotu do szkoły.

 

DSCN0764-minipx.jpgDSCN0760-minipx.jpgDSCN0742-minipx.jpgDSCN0743-minipx.jpgDSCN0832-minipx.jpgDSCN0751-minipx.jpgDSCN0767-minipx.jpg20170828_095648-minipx.jpg


 

Wyjazd integracyjno-edukacyjny do Zajezdni Tramwajowej w Będzinie

W środę 09.08.2017 r. najmłodsi uczestnicy Klubów dla Mieszkańców „Pogoń” i „Milowice” odbyli praktyczną lekcję w Zajezdni Tramwajowej w Będzinie. Dzieci miały możliwość zwiedzić Zajezdnię poznając tajniki pracy motorniczych, mechaników i instruktorów, a także zobaczyć wyposażenie tramwaju. Największą atrakcją był przejazd tramwajem przez myjkę, możliwość obejrzenia pojazdu z perspektywy mechanika, a także obejrzenie miejsca, gdzie zasiada motorniczy. Natomiast niewątpliwe najbardziej zapamiętanym, związanym z tramwajami słowem przez dzieci był  pantograf. Szczęśliwe, wzbogacone o nowe informacje i wiele prezentów dzieci bezpiecznie wróciły do Sosnowca…. tramwajem.

Wyjazd odbył się w związku z realizacją Programów Aktywności Lokalnej „Pogoń” i „Milowice” w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

zaj-minipx.jpgtramwaj-minipx.jpgzaj1-minipx.jpg


 

Media o Klubie dla Mieszkańców „Pogoń”

 

„Dzień Sąsiada” – Festyn integracyjny, zorganizowany 29 maja 2017 r. przy ul. Lwowskiej w Sosnowcu przy aktywnym udziale i pełnym zaangażowaniu członków oraz pracowników Klubu dla Mieszkańców „Pogoń”, w ramach projektu „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, znalazł w mediach  pozytywny oddźwięk. Bardzo cieszymy się, że szersze grono mieszkańców ma możliwość zapoznać się z działalnością Klubu dla Mieszkańców oraz poznać jego aktywnych uczestników. W ubiegłym roku w gazecie i na portalach internetowych opisano działania podejmowane przez Klub na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkujących dzielnicę „Pogoń”. W tym roku prym wiodą długo i prężnie działający seniorzy, którzy nie tyko miło spędzają czas w gronie sąsiedzkim, ale także zdobywają wiedzę i wykorzystują ją podejmując wiele inicjatyw obywatelskich dla dobra Mieszkańców swojej dzielnicy. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu gratuluje seniorom i liczy na dalszą pomyślną współpracę z mieszkańcami.

 

http://sosnowiec.naszemiasto.pl/artykul/sosnowiec-dzien-sasiada-na-pogoni-zdjecia,4133328,artgal,t,id,tm.html


http://www.dziennikzachodni.pl/wiadomosci/sosnowiec/a/sosnowiec-dzien-sasiada-na-pogoni-zdjecia,12127220/

 


 

Festyn integracyjny "Dzień Sąsiada"

 

29 maja 2017 r. na placu przy ul. Lwowskiej w Sosnowcu odbył się Festyn Integracyjny „Dzień Sąsiada” w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inicjatywa zrodziła  w związku z obchodami „Europejskiego Dnia Sąsiada”, który wpisuje się w misję Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy „Pogoń”.  Wydarzenie  przygotowane zostało w ramach działalności Klubu dla Mieszkańców „Pogoń” przez pracowników i uczestników Klubu z pomocą pracowników socjalnych, wolontariuszy,  lokalnych partnerów Programu Aktywności Lokalnej (MOSiR, SCOP, Szkoła Podstawowa Nr 1, Przedszkole Miejskie  Nr 22, Centrum Wolontariatu, Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 17 i 8, Komisariat Policji Nr II, Grupa Ratownicza II LO im. E. Plater i wielu innych) oraz stałych sponsorów (Spółdzielnia Mleczarska JOGSER, Cukiernia „Maciuś” i Euro Pogoń Market).

Festyn jak co roku przyjął formę sąsiedzkiego pikniku, podczas którego mieszkańcy mieli okazję do wspólnej integracji w formie biesiadowania. Podczas imprezy nie zabrakło występów artystycznych osób i grup związanych z dzielnicą „Pogoń”, konkursów z nagrodami, wspólnego poczęstunku i atrakcji w postaci stanowisk tematycznych (stanowisko biblioteczne, stanowisko policyjne z możliwością próby odcisków palców i obejrzeniem od środka radiowozu, plastyczne, grupy ratowniczej informującej jak udzielać pierwszej pomocy, modelowania balonów, malowania twarzy, wystawa prac artystycznych uczestników warsztatów artystycznych w Klubie dla Mieszkańców i wiele innych). Wielką niespodzianką w tym roku było sąsiedzkie przeciąganie liny, wspólne grillowanie i malowanie na foli kolorowej dzielnicy.

Bardzo dziękujemy wszystkim za zaangażowanie: partnerom, sponsorom i przede wszystkim mieszkańcom za włącznie się w zorganizowanie „Dnia Sąsiada”.

 

gfx/files/3ba50b2b49d5a10a6880e4affdc1064e-minipx.jpggfx/files/046749c78d312c385296aea3296db3f3-minipx.jpggfx/files/cfd316e5f5edccf01a35880b219f26e3-minipx.jpggfx/files/83da2bb31fee897246040275e58952ec-minipx.jpggfx/files/f561f2d524e1791a70747606af40e87b-minipx.jpggfx/files/f5bf13f28f9c70bf189298edf8093d3f-minipx.jpggfx/files/3ef7213e6d2afe4966881527ce14c67a-minipx.jpggfx/files/3802a972e2a090a48ee20f93d50167bc-minipx.jpggfx/files/5ff613cdc44098aff36b8c7e29cd2b70-minipx.jpggfx/files/b3078c39f71954ed1d5f9fd027a28185-minipx.jpggfx/files/3e1214f34ea57bb1a97faf1b4f063952-minipx.jpggfx/files/e6604e6f2ed63a73b4ba6989f2fc235f-minipx.jpg


Plenerowy czerwiec

Miesiąc czerwiec w „Klubie dla Mieszkańców” obfitował w zajęcia plenerowe, które seniorzy rozpoczęli od integracyjnego grilla , korzystając z zaproszenia podopiecznych z Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Senior Vigor” mieszczącego się w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego. Ponadto z inicjatywy seniorów odbyły się dwa wyjazdy integracyjno-edukacyjne do okolicznych miast. Pierwszy- do Katowic- miał miejsce 08.06.2017r. Seniorki zwiedziły dawno nie widziane miejsca, m.in. odnowiony rynek katowicki, tzw. „Oko miasta”, czyli Rondo im. Gen. Jerzego Ziętka oraz Dworzec PKP. Dla starszych uczestników, którzy rzadko odwiedzają okoliczne duże miasta wyjazd był atrakcją i refleksją do wspomnień. Seniorki były pod wrażeniem rozwoju miasta i dokonanych tam pod względem architektonicznym zmian.  Natomiast z inicjatywy Sosnowieckiej Grupy Nordic Walking zorganizowany został drugi wyjazd- do Dąbrowy Górniczej, gdzie mieszkańcy sosnowieckiej dzielnicy „Pogoń” spędzili czas na terenach rekreacyjnych miasta, tzn. Pogorii III oraz Parku „Zielona”. Przewodnikiem podczas wyjazdu była uczestniczka Klubu- Pani Małgosia-, która oprowadzała wyjazdowiczów wspominając swoje dzieciństwo i informując o zmianach jakie nastąpiły na tych terenach na przestrzeni lat. Na terenie Pogorii III Grupa NW wyruszyła na marsz okrążając jeziorko, natomiast pozostali uczestnicy odpoczywali na plaży. Na zakończenie wyjazdu uczestnicy zorganizowali grilla pod altaną. Gościnnie w wyjeździe wziął udział Radny Rady Miasta Sosnowiec- Pan Adam Wolski, który miał możliwość bliżej poznać mieszkańców i poznać działania podejmowane przez Program Aktywności Lokalnej dzielnicy „Pogoń”.

zdjęcie 2 (1)-minipx.jpgzdjęcie 3-minipx.jpgzdjęcie 4-minipx.jpgzdjęcie 2 (2)-minipx.jpg


Wyjazd edukacyjno-integracyjny do Skansenu w Chorzowie

W dniu 26 czerwca 2017r. uczestnicy Programów Aktywności Lokalnej dzielnic „Pogoń” i „Milowice” wraz z rodzinami i osobami ze swojego otoczenia wzięli udział w wyjeździe integracyjno-edukacyjnym do Parku Etnograficznego w Chorzowie. Jest to szczególne miejsce, gdzie można zapoznać się z historią śląskiej wsi, zobaczyć jak  dawniej wyglądało życie i praca na roli. Najmłodszych uczestników wyjazdu najbardziej zainteresował pokaz podkuwania konia. Starsi z rozrzewnieniem wspominali domy rodzinne, które często przypominały te prezentowane w skansenie. Prostota, a jednocześnie solidność i stabilność życia śląskich społeczności wiejskich dawały oparcie wszystkim członkom wspólnoty. To dotknięcie  historii  jest też inspiracją dla pracujących z lokalnymi społecznościami i dla liderów tych społeczności, aby prowadzić i tworzyć takie działania, które dają poczucie bezpieczeństwa a jednocześnie dają impuls do rozwoju i pracy dla wspólnotowego dobra. Na zakończenie odbyło się ognisko z pieczoną kiełbasą, a po nim gry i zabawy dla dzieci. Wyjazd zorganizowany został w związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

20170626_105122-minipx.jpg20170626_114029-minipx.jpg20170626_121830-minipx.jpg


Wyjazd edukacyjno - integracyjny do Kopalni Guido w Zabrzu

W dniach 28 – 29 kwietnia 2017 r. uczestnicy sosnowieckich Programów Aktywności Lokalnej i osoby z ich otoczenia wzięli udział w wyjeździe edukacyjno-integracyjnym do Kopalni Guido w Zabrzu. Zwiedzający obejrzeli wystawę maszyn górniczych, mieli możliwość przekonać się jak wygląda dzień pracy górnika i w jaki sposób wydobywa się węgiel. Największą atrakcją był przejazd elektryczną kolejką podwieszaną. Inicjatywa ta miała na celu wyrównanie dostępu do oferty kulturalnej oraz motywowanie uczestników do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań. Celem wyjazdu było również kultywowanie tradycji górniczej tak mocno obecnej w życiu mieszkańców Sosnowca.
Wyjazd odbył się w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Guido Pogoń (1)-minipx.jpgGuido Pogoń (2)-minipx.jpg


Jare Święto


W dniu 21.03.2017 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 4B odbyło się spotkanie integracyjne „Jare Święto”. Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej dzielnicy „Pogoń” wraz z osobami z otoczenia -seniorami i dziećmi - wspólnie świętowali Pierwszy Dzień Wiosny. W programie spotkania znalazło się śpiewanie przy akompaniamencie gitary, wspólne grillowanie oraz przemarsz uczestników z Marzanną przez Park Żeromskiego i jej rytualne utopienie. Zima została bezpowrotnie pożegnana. Celem spotkania była integracja uczestników „Klubu dla Mieszkańców”, „pogońskiej” społeczności lokalnej oraz seniorów z Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Spotkanie przerosło oczekiwania organizatorów: pogoda dopisała, uczestnicy zgromadzili się tłumnie, a humory dopisywały. „Jare święto” stało się tradycją PAL „Pogoń”.  Przypominamy, że w „Klubie dla Mieszkańców” odbywają się bezpłatne zajęcia integracyjne i edukacyjne ze specjalistami, spotkania z mieszkańcami, i wiele innych atrakcji. Serdecznie zapraszamy, dołącz do nas!

20170321_144409-minipx.jpg20170321_151515-minipx.jpg


Wydarzenia integracyjne seniorów

Miesiąc luty w Klubie dla Mieszkańców dzielnicy „Pogoń” rozpoczął się Zabawą Karnawałową zorganizowaną dla seniorów w dniu 02.02.2017 r. w sosnowieckiej „Muzie”. 23 lutego uczestnicy PAL tradycyjnie obchodzili Tłusty Czwartek. Tego dnia nie tylko degustowali pączki, ale poznali również  związane z nim tradycje, które przedstawiła Pani Bujak Beata – pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii Nr 8 w Sosnowcu.  Na zakończenie karnawału seniorzy przejęli inicjatywę i przygotowali klubową uroczystość – spotkanie integracyjne. „Ostatki” były okazją do wspólnych rozmów i wspomnień przy „smakołykach” przygotowanych przez seniorów. Miesiąc marzec w Klubie zapowiada się równie interesująco. Planowane są zajęcia edukacyjne ze specjalistami  - animatorem działań plastycznych, trenerem zdrowia oraz dietetykiem. W dniu 21.03.2017 r. w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sosnowcu, ul. Żeromskiego 4 b odbędzie się impreza integracyjna „Jare święto” z okazji przywitania wiosny. Serdecznie zapraszamy  Mieszkańców „Pogoni” do aktywnego udziału w Klubie.

20170223_121704-minipx.jpg20170228_144605-minipx.jpg

20170228_143750-minipx.jpg20170301_100505-minipx.jpg


 

Karnawał w Programie Aktywności Lokalnej w Sosnowcu


Tegoroczny karnawał w ramach Programów Aktywności Lokalnej był  kolorowy i pełen radości.  W ostatnim tygodniu stycznia odbyła się zabawa karnawałowa dla dzieci z otoczenia uczestników PAL „Pogoń”, „Wawel” i „Milowice”. Przygotowano dla nich wiele atrakcji: konkursy, między innymi na najpiękniejsze przebranie karnawałowe, słodki poczęstunek, kącik malowania buzi oraz upominki. 2 lutego 2017 r. w Sali Widowiskowo-Koncertowej Muza Art Cafe w Sosnowcu odbyła się zabawa karnawałowa z muzyką na żywo dla seniorów, którzy po raz kolejny pokazali, że nie brak im optymizmu, radości i pogody ducha. W trakcie zabawy wybrano Króla i Królową, którzy we wspólnym tańcu zademonstrowali swój kunszt taneczny. Mamy nadzieję, że zabawa karnawałowa stanie się tradycją Programów Aktywności Lokalnej, które realizowane są w ramach projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

 

 

DSC04329-minipx.jpgP2020295-minipx.jpgDSC04306-minipx.jpgDSC04312-minipx.jpg

 


 

 

Spotkanie mieszkańców z przedstawicielami Straży Miejskiej

W czwartek 12 stycznia 2017 roku mieszkańcy dzielnicy „Pogoń” mieli możliwość porozmawiania z przedstawicielami Straży Miejskiej o bezpieczeństwie i porządku publicznym w swojej dzielnicy. Podczas spotkania omówiony został zakres działania strażników oraz procedura zgłaszania zagrożeń i problemów przez mieszkańców. Ważną kwestią był temat dotyczący smogu - nie tylko ze względu na intensywność problemu, ale także na zmiany w procedurze postępowania. Organizowanie tego typu spotkań rozwija postawy obywatelskie, a także wyrównuje dostęp do informacji. Spotkanie umożliwiło wymianę doświadczeń sąsiedzkich na temat bezpieczeństwa i problemów występujących w miejscu ich zamieszkania.

miejska-minipx.jpg


Gimnastyka w Klubie

W poniedziałek 9 stycznia 2016 roku w Klubie dla Mieszkańców zawiązała się grupa ćwiczeniowa mieszkanek „Pogoni”. Jeszcze w starym roku Panie postanowiły regularnie ćwiczyć w Klubie, wobec czego zebrały grupę, ustaliły terminy i co drugi poniedziałek zamieniają główną salę Klubową w salę gimnastyczną. Panie wspólnie motywują się do regularnych ćwiczeń, podejmowania wysiłku i dbania o zdrowie. Ponadto część aktywnych seniorek uczęszcza na spotkania Grupy Nordic Walking, która niezmiennie przez cały rok, niezależnie od pogody, maszeruje w każdy wtorek. Zajęcia odbywają się w ramach Programu Aktywności Lokalnej „Pogoń” w związku z realizacją projektu pozakonkursowego „Razem, więcej, lepiej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

too-minipx.jpgto-minipx.jpgtooo-minipx.jpg

 


Świąteczny czas w Klubie dla Mieszkańców