Rok 2015


belka.gif

 

10 kwietnia br. rozpoczął się cykl zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla pełnoletniej młodzieży wywodzącej się z rodzin, gdzie dominującym problemem było lub jest uzależnienie od alkoholu. Przez kolejne sześć tygodni 12 młodych uczestników projektu systemowego zdobywać będzie wiedzę z zakresu uzależnienia od alkoholu oraz współuzależnienia, cech DDA oraz form pomocy.

Równolegle do prowadzonych zajęć, odbywa się indywidualne poradnictwo psychoterapeutyczne, które powinno rozbudzić samoświadomość uczestników,

a w konsekwencji pozwolić na uwolnienie się od traumatycznych przeżyć z dzieciństwa związanych z nadużywaniem alkoholu przez rodziców.

Ostatnim elementem zaproponowanego wsparcia będzie 3 – dniowy wyjazd integracyjno-terapeutyczny (15-17 maja 2015). Zajęcia grupowe w formie warsztatów będą miały na celu poprawę funkcjonowania uczestników w sferze życia społecznego, emocjonalnego poprzez specjalistyczne wsparcie psychoterapeutyczne.

 

belka.gif

Działania prowadzone w ramach projektu „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” w roku 2015:
1. Zajęcia warsztatowe w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych, skierowane do 30 osób bezrobotnych. Zajęcia trwały 70 godzin lekcyjnych i obejmowały następujące zagadnienia:
a) komunikację interpersonalną,
b) wzrost wiary we własne możliwości i umiejętność autoprezentacji,
c) radzenie sobie w sytuacjach stresowych, 
d) rozwiązywanie konfliktów,
e) zarządzanie czasem,
f) kształtowania aktywnych postaw w zakresie poruszania się na współczesnym rynku pracy.
2. Indywidualne doradztwo zawodowe skierowane do 30 osób bezrobotnych oraz do 11 osób nieaktywnych zawodowo (młodzieży uczącej się, będącej w wieku 15-25). Każdy z uczestników otrzymał 3 godziny indywidualnego wsparcia, świadczonego przez doradcę zawodowego. Celem doradztwa było opracowanie indywidualnego planu działania, określenie kierunku szkolenia zawodowego lub ścieżki rozwoju edukacyjnego.

 

Działania prowadzone w ramach projektu „Moda na sukces – czyli kroki w samodzielność” w roku 2015:

 

1. Zajęcia warsztatowe w dziedzinie rozwoju osobistego i kompetencji społecznych, skierowane do 30 osób bezrobotnych. Zajęcia trwały 70 godzin lekcyjnych i obejmowały następujące zagadnienia:

 

a) komunikację interpersonalną,

b) wzrost wiary we własne możliwości i umiejętność autoprezentacji,

c) radzenie sobie w sytuacjach stresowych, 

d) rozwiązywanie konfliktów,

e) zarządzanie czasem,

f) kształtowania aktywnych postaw w zakresie poruszania się na współczesnym rynku pracy.

 

2. Indywidualne doradztwo zawodowe skierowane do 30 osób bezrobotnych oraz do 11 osób nieaktywnych zawodowo (młodzieży uczącej się, będącej w wieku 15-25). Każdy z uczestników otrzymał 3 godziny indywidualnego wsparcia, świadczonego przez doradcę zawodowego. Celem doradztwa było opracowanie indywidualnego planu działania, określenie kierunku szkolenia zawodowego lub ścieżki rozwoju edukacyjnego.

 

belka.gif

W ramach projektu systemowego „Moda na sukces - czyli kroki w samodzielność” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu rozpoczęły się kursy przyuczające do zawodu dla 30 uczestników/uczestniczek projektu. Celem działania jest poniesienie/nabycie nowych umiejętności zawodowych przydatnych na rynku pracy ułatwiających zatrudnienie oraz zwiększenie aktywności zawodowej. Uczestnicy wezmą udział w następujących kursach:

 

Nowoczesny sprzedawca - 7 uczestniczek,

Pracownik magazynu - 4 uczestników,

Pracownik biurowy -  4 uczestniczki,

Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej - 4 uczestniczki,

Stylizacja paznokci, zagęszczanie rzęs - 4 uczestniczki,

Spawacz MIG/MAG - 3 uczestników/uczestniczka,

Operator koparko-ładowarki – 2 uczestników,

Opiekun do dziecka - 1 uczestniczka,

Mała gastronomia - 1 uczestnik.

 

Określenie kursów odbyło się po uprzednich indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym i wytyczeniem ścieżki kariery zawodowej w oparciu o predyspozycje i posiadane zasoby.

Szeroka oferta szkoleniowa pozwoli na efektywne wykorzystanie możliwości i umiejętności uczestników/uczestniczek projektu.