Warsztaty z zakresu rozwiązywania problemów wchodzenia w dorosłe życie


Dla 15 osobowej grupy młodzieży w wieku 15-25 lat zostaną zorganizowane zajęcia warsztatowe z zakresu rozwiązywania praktycznych problemów wchodzenia w dorosłe życie. Zajęcia odbywać się będą od 27.09.2010r do 26.10.2010r., raz w tygodniu w godz. od 16.00 do 18.30. Podczas zajęć młodzież zdobędzie wiedzę i nabędzie umiejętności z zakresu: budowania poczucia własnej wartości, rozwijania umiejętności komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem oraz negatywnymi emocjami, efektywnego wykorzystywania wolnego czasu, zarządzania zasobami w gospodarstwie domowym. Realizatorem szkolenia będzie Firma Inspiris Szkolenia Doradztwo z Zielonej Góry.