Spotkanie organizacyjne


Już po raz kolejny w Programie Aktywności Lokalnej ,,Konstantynów’’ odbyło się spotkanie organizacyjne połączone ze śniadaniem. Przy pięknie zastawionym stole zostały omówione sprawy bieżące i organizacyjne.

Wspólny posiłek był okazją do spotkania oraz rozmów. Odegrał również bardzo ważną funkcję społeczną , był sposobem spędzenia wolnego czasu , czynnikiem podtrzymującym i wzmacniającym więzi między uczestnikami. Zaspokoił poczucie bezpieczeństwa, przynależności i akceptacji.

Kolejne spotkanie organizacyjne połączone ze śniadaniem już w grudniu.