VII Rajd Niepodległości wokół Trójkąta Trzech Cesarzy


Uczestnicy PAL ,,Konstantynów’’ wzięli udział w Rajdzie Niepodległościowym . Wszyscy uczestnicy Rajdu wystartowali z różnych punktów miasta aby spotkać się przy Trójkącie Trzech Cesarzy, historycznym punkcie styku granic cesarstw Rosji Prus i Austro-Węgier.

Tu odbyły się również uroczystości związane z obchodzonym 11 listopada Dniem Niepodległości.

O godzinie 12:00 z przedstawicielami władz miasta, świata nauki i parlamentarzystów zostały złożone kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym historyczną granicę pomiędzy cesarstwami Austro-Węgier i Prus. Wydarzenie odbyło się przy akompaniamencie Sosnowieckiej Orkiestry Dętej. Po części oficjalnej odśpiewano pieśni patriotyczne a następnie uczestnicy zasiedli do wspólnego ogniska, gdzie czekały na nich pieczone kiełbaski.

Rajd Niepodległościowy był dla uczestników aktywną formą wypoczynku połączoną z możliwością zdobycia wiedzy historycznej i upamiętnienia rocznicy odzyskania niepodległości przez państwo polskie.