Bieg w szpilkach


W dniu 13 maja 2023 r. uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej Niwka wzięli udział w Biegu w Szpilkach, który odbył się w Parku Miejskim w Sosnowcu.

Bieg był symbolicznym sprzeciwem jego uczestników wobec przemocy.

Bieg był częścią projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej „Ludzie ludziom”.

Celem projektu jest przede wszystkim podnoszenie świadomości młodzieży i osób dorosłych na temat negatywnych konsekwencji wynikających z występowania przemocy oraz braku tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka, jak również propagowanie działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy.