Wyjazd edukacyjno - integracyjny do Rabsztyna


W dniu 17 sierpnia 2023 r. uczestnicy Klubu dla Mieszkańców Niwka wzięli udział wraz z innymi uczestnikami sosnowieckich Klubów w wyjeździe edukacyjno- integracyjnym do Rabsztyna. Zamek a właściwie jego pięknie zrekonstruowane ruiny, wznoszą się w jurajskiej miejscowości  nieopodal Olkusza, na szczycie wapiennego wzgórza. Okazałe ruiny są śladem pięknej niegdyś, królewskiej, średniowiecznej warowni, która powstała jeszcze w XIII wieku. Uczestnicy wyjazdu oprócz  pozyskiwania wiedzy na temat historii Polski mieli również czas na odpoczynek. Na polanie u podnóża zamku oprócz gier i zabaw dla najmłodszych, przygotowano grillowy poczęstunek.