„Barbórka”


W dniu 06.12.2021 r. Klub Seniora „Wiecznie Młodzi” we współpracy z Programem Aktywności Lokalnej „Kazimierz” zorganizował  Barbórkową Biesiadę. Inicjatorem wydarzenia była społeczność lokalna, dla której funkcjonująca do 2015 r. Kopalnia  KWK Kazimierz-Juliusz była centrum zawodowym, jak i aktywizacyjnym. Seniorzy zgodnie z tradycją górniczą przy akompaniamencie akordeonu i gitary  śpiewali tradycyjne pieśni, w tym najważniejszy Hymn Górniczy - „Niech żyje Nam Górniczy Stan…”. Przygotowano również poczęstunek. Na biesiadzie wystąpił  dziecięcy zespół wokalny z Miejskiego Klubu Kultury Kazimierz. Występujące dzieci otrzymały paczki mikołajkowe. Biesiada skupiła się przede wszystkim na pokazaniu tradycji regionu. Seniorzy uczestniczyli w  tradycyjnych  strojach  górniczych.

Zdjęcia: wyk. Dariusz Panas