,,Przy wspólnym stole’’- Dzień Uchodźcy w Klubie dla Mieszkańców „Konstantynów”


Światowy Dzień Uchodźcy obchodzony 20 czerwca został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 4 grudnia 2000 r. Święto jest upamiętnieniem odwagi, siły oraz determinacji uchodźców na całym świecie. Uczestnicy Programu Aktywności Lokalnej ,,Konstantynów’’ postanowili razem z uchodźcami z Ukrainy świętować ten wyjątkowy dzień przy wspólnym stole. W polskiej tradycji stół zawsze łączył ludzi -tak też było i tym razem. Głównymi bohaterami tego spotkania byli nasi przyjaciele z Ukrainy. Pyszny obiad został zapewniony przez firmę ,,Sumitomo SHI FW Energia Polska sp. z o. o, a przygotowany przez Catering Margerita. Wspólny posiłek był przestrzenią do integracji, rozmów, łez, uśmiechów, a także zawierania nowych znajomości - tak potrzebnych przebywającym  osobom z Ukrainy. Swoją obecnością zaszczycili: Przedstawiciele firmy ,,Sumitomo’’ Pan Grzegorz Jędryczka - główny specjalista ds. Inwestycji i Zarzadzania Majątkiem SHI FW Energia Fakop,  Pan Yasunao Watanabe - Kierownik Planowania i Rozwoju oraz Kierownik Działu BHP Energia Polska oraz pracownicy Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 1 w Sosnowcu: Pani Elżbieta Skiba - Dyrektor i Pani Katarzyna Kożuch - Wicedyrektor.

Podczas spotkania uczestnicy Klubu dla Mieszkańców ,,Konstantynów’’ wręczyli na ręce przedstawicieli ,,Sumitomo” wykonaną samodzielnie oryginalną pracę plastyczną: makietę budynku SHI FW FAKOP, SHI FW ENERGIA POLSKA. W ten sposób chcieli wyrazić swój szacunek i wdzięczność za pomoc, jaką  udzielają uchodźcom z Ukrainy. My również przyłączamy się do podziękowań!

Razem możemy więcej!