Zajęcia sportowe w Klubie dla Mieszkańców „Milowice”


Zajęcia sportowe w Klubie dla Mieszkańców „Milowice” cieszą się dużym zainteresowaniem wśród dzieci oraz dorosłych uczestników.

Odbywają się raz w miesiącu, na sali gimnastycznej lub na świeżym powietrzu - w zależności od pogody.  

Celem zajęć jest edukacja prozdrowotna, promowanie aktywnego trybu życia oraz integracja uczestników.